เงื่อนไขทั่วไป และ ข้อบังคับภายในโฮมสเตย์

KALAKA HOMESTAY

ข้อกำหนดด้านความประพฤติ : โฮมสเตย์มีสิทธิ์ที่จะไม่รับ ลูกค้าที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม, ส่งเสียงดังรบกวนลูกค้าท่านอื่น, ลูกค้าที่มีพฤติกรรมขัดต่อศีลธรรมอันดีและกฎหมาย

ข้อกำหนดด้านราคา : ราคาที่กำหนดใช้เป็นสกุลเงินบาท, โดย 1€ จะเท่ากับประมาณ 40 บาท กรุณาตรวจสอบค่าเงิน ณ ปัจจุบัน

ราคาอาจมีความแตกต่างกันตามฤดูกาล และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ราคาที่กำหนดไว้สำหรับลูกค้า 2 ท่าน

สำหรับลูกค้าที่มีบุคคลเพิ่มเติมอายุไม่ต่ำกว่า 12 ปี ทางโฮมสเตย์จะขอคิดค่าบริการเพิ่มอีกท่านละ 500 บาท

การชำระเงิน : ลูกค้าชำระเงินเมื่อเดินทางมาถึงที่พัก สามารถชำระด้วยบัตรเครดิต Visa, Eurocard, Mastercard ขอความกรุณาลูกค้าทุกท่านโปรดแสดงหนังสือเดินทาง ( passport ) ทุกครั้ง

ในกรณีขอยกเลิกการบริการกลางคัน จะไม่มีการคืนเงิน รวมไปถึงการขอเช็คเอ้าท์ก่อนกำหนด และการมาถึงที่พักล่าช้าจะไม่ได้รับการชดเชยในกรณีใดๆทั้งสิ้น

การยกเลิกการจอง ต้องติดต่อเราภายใน 48 ชั่วโมงก่อนถึงเวลาที่กำหนด หลังจากเวลานี้ถือเป็นการสำรองห้องพักโดยสมบูรณ์

หากจองห้องพักผ่านทางเว็บไซต์ของเรา www.kalaka.asia คุณสามารถที่จะแก้ไขหรือยกเลิกการจองห้องพักได้โดย
คลิกที่ปุ่ม « เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจองห้องพัก ».

การจองห้องพักจะมีผลตั้งแต่เวลา 13:00 น. ในวันที่ลูกค้าทำการจอง และสิ้นสุดที่เวลา 24:00 น. ในวันที่ออกเดินทางเข้าห้องพัก

การจองห้องพักจะได้รับการยืนยันหลังจากบันทึกประเภทของบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเครดิตของลูกค้า วันหมดอายุของบัตร (ตรวจสอบความถูกต้องตรงกับข้อมูลในการจองของลูกค้า)

กฎระเบียบในการเข้าพักเมื่อเดินทางมาถึง

หากเมื่อลูกค้าเดินทางมาถึงแล้วไม่สามารถใช้ห้องพักได้ หรือในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ทางโฮมสเตย์ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาที่พักนอกเงื่อนไขที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ในกรณีนี้การคิดค่าใช้จ่ายในการเข้าพักจะยังอยู่ในความรับผิดชอบของโฮมสเตย์ และผู้เข้าพักจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น

ห้ามไม่ให้มีการละเล่นหรือการแสดงในพื้นที่ของโฮมสเตย์

ภาษีเมืองไม่รวมอยู่ในราคาจอง ตามข้อกำหนดของกฎหมาย

การเข้าพัก: สามารถเข้าห้องพักได้ ตั้งแต่เวลา 14:00 น. และต้องแจ้งออกก่อนเวลา 11:00 น.

ในกรณีของการเข้าพักเกินกว่าวันที่ได้ทำการจองไว้ หากคุณประสงค์ที่จะอยู่ต่อ การชำระเงินค่าห้องพักต้องทำไม่เกินเวลา 11:00 น.
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนผู้พัก เพื่อความปลอดภัยตามข้อบังคับของโฮมสเตย์ เนื่องด้วยการเพิ่มจำนวนผู้เข้าพักโดยพลการ
ขอขอบคุณที่สำรวจความเรียบร้อยและปิดประตูห้องทุกครั้งก่อนออกจากห้องพักหรือเข้านอน

ข้อห้าม : เราห้ามไม่ให้มีการสูบบุหรี่ ภายในพื้นที่ของโฮมสเตย์ ห้ามสูบบุหรี่ในห้องพักโดยเด็ดขาด ด้วยเหตุผลของความปลอดภัย (หากฝ่าฝืนจะมีการปรับชดเชย 250 บาท / ห้องพัก) เนื่องด้วยโฮมสเตย์มีเครื่องอำนวยความสะดวกที่ใช้ก๊าซหุงต้ม เช่นเตาแก๊ส ฯลฯ …

สัตว์เลี้ยง : สามารถนำสัตว์เลี้ยงเข้าพักได้แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของทางโฮมสเตย์: ต้องรักษาสุขอนามัยส่วนรวม, สัตว์เลี้ยงไม่รับอนุญาตให้เข้าในห้องรับประทานอาหารเช้าและไม่ควรปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่ตามลำพังในห้องนอน โดยค่าบริการนำสัตว์เลี้ยงเข้าพัก 200 บาท / คืน (ในกรณีที่ต้องมีการทำความสะอาดฆ่าเชื้อแบคทีเรียในห้องพัก จะคิดค่าบริการ 2,500 บาท)

อาหารเช้า จะให้บริการ ตั้งแต่ 7:00 น. ถึง 12:00 น. ที่บริเวณห้องอาหาร; หากท่านต้องการเช็คเอาท์ในเวลาก่อนหน้านั้น ท่านสามารถสั่งอาหารเช้าให้ไปเสิร์ฟได้ที่ห้องพักของท่านได้

โฮมสเตย์ จะไม่รับผิดชอบใดๆต่อกระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระของคุณ หากเกิดการสูญหาย

การคืนห้องพัก : เราขอให้คุณให้ความเคารพสถานที่และขอให้คืนห้องพักในสภาพสมบูรณ์ ในกรณีที่เกิดปัญหาลูกค้าจะถือว่าได้รับความผิดทางแพ่ง ในระหว่างการเข้าพักลูกค้าจะได้รับคีย์การ์ด หากเกิดการสูญหาย จะถูกเรียกเก็บค่าทดแทนในอัตราปัจจุบัน
หากลูกค้าต้องการที่จะออกจากที่พักในตอนเช้าตรู่ กรุณาคืนคีย์การ์ดของคุณในห้องหรือในกล่องสีขาวที่ทางเข้าบริเวณแผนกต้อนรับส่วนหน้า และให้ขอให้แน่ใจว่าได้ปิดประตูห้องพักเรียบร้อยแล้ว

บริการรับ – ส่ง จากสนามบิน: ทางโฮมสเตย์มีการรับ – ส่งฟรี ในลูกค้าที่เข้าพักเกินกว่า 7 วัน หรือ บริการเรียกรถรับ – ส่ง ครั้งละ 500 บาท

การรบกวน : กรุณาให้ความเคารพแก่ส่วนรวมและผู้เข้าพักอื่นๆ อย่าปิดประตูเสียงดังหรือส่งเสียงรบกวนผู้อื่นขณะเข้าพัก โดยเฉพาะเวลา 22:00 น. ถึง 10:00 น. หากมีเสียงรบกวนจากผู้เข้าพักหรือบุคคลหรือสัตว์ที่อยู่ในการดูแลของผู้เข้าพักทางโฮมสเตย์จะขอเชิญให้ผู้เข้าพักออกจากสถานประกอบการโดยไม่จำเป็นต้องตรวจสอบใดๆหากเสียงนั้นมีแนวโน้มที่จะทำลายความเงียบสงบของลูกค้าท่านอื่น
บริเวณโฮมสเตย์เป็นสถานที่พักผ่อน การค้าทั้งหมดเป็นสิ่งต้องห้าม

ระเบียบข้อบังคับของโฮมสเตย์ นำไปใช้กับการจองห้องพัก รวมถึงการเข้าพักใดๆที่เกี่ยวข้องกับการยอมรับเงื่อนไขของโฮมสเตย์

หากละเมิดระเบียบข้อบังคับเหล่านี้ ทางโฮมสเตย์จะขอเชิญลูกค้าที่จะออกจากสถานประกอบการโดยไม่มีการชดเชยใดๆทั้งสิ้น

ที่อยู่ : 7 หมู่ 1  ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

อีเมล์ / contact@kalaka.asia

www.kalaka.asia

ดาวน์โหลด PDF : Kalaka – เงื่อนไขทั่วไป และ ข้อบังคับภายในโฮมสเตย์